Údržba okien

Ovládanie okna
Plastové okná sú vybavené celoobvodovým kovaním, umožňujúcim ovládať krídlo jednou kľučkou. Do nej sú integrované všetky funkcie, tj. uzavieranie, otváranie, resp. sklápanie okna.
 
Nastavenie a údržba kovania
Nami vyrábané okná sú vyrobené a pripravené našimi odborníkmi s najväčšou starostlivosťou. Pri zabudovaní boli presne nastavené a preto nie je potrebné ich dodatočné nastavovanie. Napriek tomu pri nepredvídaných zmenách v konštrukcii stavby  alebo dlhoročným používaním sa môže stať nevyhnutným. Za týmto účelom je možné kovanie okna vo vyznačených miestach regulovať.
 
Nastavenia
1. Bočné v rámových nožniciach    +3, -2mm
2. Bočné v rámovom ložisku                -2mm
3. Výškové v krídlovom ložisku       +2, -1mm
4. Prítlak v rámových nožniciach         +1mm
5. Prítlak v rámovom uzávery              +1mm
 
  
 
Prvotné čistenie
Po montáži nových okien sa môžu rámy počas omietania znečistiť vápnom alebo cementovou maltou. Znečistenie treba vodou a trochou čistiaceho prostriedku starostlivo odstrániť, aby nedošlo k žiadnym poruchám funkčnosti tesnenia a kovania.
Na čistenie plastových okien odporúčame použitie čistiacich prostriedkov na biele plasty z rady čistidiel dostupných bežne na trhu. Pomocou dobre sacej, farebne neutrálnej utierky (vlna, bavlna) naneste čistidlo podľa možnosti po dĺžke profilu a ľahkým tlakom ho vyleštite. Čistidlo nechajte krátko pôsobiť a nakoniec opláchnite čistou vodou. Pri čistení sa vyhýbajte krúživým trecím pohybom. Profily sa v žiadnom prípade nemožu čistiť suché alebo pomocou prostriedkov, ktoré by mohli poškriabať, teda poškodiť ich povrch. V žiadnom prípade sa nemôžu použiť látky ako benzín, nitroriedidlo, octan, odlakovač alebo látky rozpúšťajúce PVC.
 
Čistenie odvodňovacích kanálikov
Odvodnenie vonkajšieho okenného rámu a drážková oblasť rámu by mali byť prekontrolované a udržiavané voľné a čisté.
 
Starostlivosť o tesnenia
Dorazové tesnenia a všetky ostatné gumové tesnenia by sa mali raz za pol roka ošetriť ošetrujúcim prostriedkom na tesnenia. Tak zostane tesnenie pružné, elastické, odolné voči vlhkosti a zachová pre Vás komfort tesnenia na dlhý čas.
Vaše okná sú vybavené hodnotným otváravo-sklopným kovaním. Aby bola dlho zabezpečená bezchybná funkčnosť, musia byť pohyblivé oceľové časti kovania a všetky miesta uzatvárania tohoto otváravo-sklopného kovania minimálne raz ročne premazané, resp. ošetrené sprejom na kovanie. Pohyblivé časti budú mať naďalej ľahký chod a zachovajú si trvalú funkčnosť. Pravidelne by mala byť kontrolovaná opotrebovanosť časti kovania a zároveň preskúšaná ich funkcia.
Mechanické zásahy do konštrukcie okna nevykonávajte, tie ponechajte výhradne odborníkom.

ÖKONET CLEAN SOFT

 

 

Kontakt

WINTHERM s.r.o. M.R.Štefánika 15/B
94001 Nové Zámky
IČO: 45 300 411

Mobil: 0908793406
wintherm@centrum.sk